Languages

Haku

RSS-syöte

Aktiivisen sivun päivitykset suoraan RSS-lukijaasi.

Hiukkasfoorumin isäntäyritys vaihtuu

Hiukkasfoorumin toimintaa ohjaava suunnittelutoimikunta on valinnut kokouksessaan 8.8.2007 Hiukkasfoorumin uudeksi isäntäyritykseksi Culminatum Ltd Oy:n. Isäntäyhteisön roolina on toimia foorumin virallisena edustajana sekä toteuttaa seminaareja, tiedotusta ja muita toimintoja Hiukkasfoorumin suunnittelutoimikunnan päösten mukaisesti.

Kategoria:

EU:n ympäristöpalkinnot yrityksille 2008 - kilpailu on alkanut - SITRA koordinoi

Euroopan unionin järjestämä ympäristöalan kilpailu on käynnistynyt. Suomalaiset yritykset ovat menestyneet hyvin kilpailussa aiempina vuosina. Esimerkiksi vuonna 2006 YIT Rakennus Oy jakoi oman sarjansa voiton ja Fortum Power and Heat Oy sijoittui sarjassaan kolmen parhaan joukkoon.

Kategoria:

Hiukkafoorumin kotisivut avattu

Hiukkasfoorumin sivusto on avattu. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut Hiukkasfoorumin toiminnasta, klikkaa yläpalkissa näkyvää "Yritykset ja yhteisöt" valikkolinkkiä ja hae rekisteröitymistä sivuston yrityshakemistoon oikeassa sivupalkissa näkyvän linkin kautta "Yhteydenottolomakkeella".

Kategoria:

Kuukauden artikkeli: Toukokuu 2007

Ilmanlaadun kansainvälinen standardisointi

Ihmiset ja ympäristö altistuvat ilmassa oleville vaarallisille aineille, jotka vapautuvat teollisuuden prosesseista ja kotitalouksissa käytettävistä koneista ja tuotteista tai esiintyv luontaisesti. Ilmassa ja sisäilmassa olevien yhdisteiden määrää ja päästöjä ilmaan on rajoitettava. Jotta ilman epäpuhtauksia pystytään mittamaan yhtenäisesti Euroopassa ja edelleen maailmanlaajuisesti, on mittausmenetelmien standardisointi välttämöntä.

Kategoria:

Tietoa hiukkasten kokonaismallintamisesta

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on kehitetty kokonaismalleja, joiden avulla voidaan tutkia yhtenäisessä kehikossa ilmansaasteiden päästöjä, niiden kulkeutumista ilmakehässä, vaikutuksia ympäristöön ja päästövähennysten mahdollisuuksia sekä kustannuksia. Uutena tutkimusaiheena kehitetään pienhiukkasten yhdennettyä arviointimallia useissa projekteissa kansallisena ja kansainvälisenä yhteistyönä. Lue lisää linkistä.

Kategoria:

Taajamien ilmansaasteista pienhiukkaset terveydelle haitallisimpia

Ilmansaasteisiin liittyvien tuoreimpien tutkimusten mukaan hengitysilman pienhiukkaset aiheuttavat länsimaissa eniten ympäristöstä johtuvia haittoja. Alustavat tulokset osoittavat Suomen pienhiukkaspäästöjen olevan syynä vuosittain muutamaan sataan ennenaikaiseen kuolemaan. Juuri ilmestyneeseen Tekesin julkaisuun ”Pienhiukkasten vaikutus terveyteen” on koottu tuorein tieto yleistajuisessa muodossa. Jatkuva pienikin altistuminen pienhiukkasille näyttää pahentavan sydämen, verenkiertoelimistön ja hengityselinten sairauksia.

Kategoria:

Hiukkasfoorumi

Mikä on Hiukkasfoorumi?
Hiukkasfoorumin ensimmäinen seminaaritilaisuus Hyv, pahat ja rumat pienhiukkaset 8.11.2006 aloitti foorumin toiminnan. Foorumi on alan toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on jatkaa hyvin TEKES:n FINE-hankkesssa käynnistynyttä yhteistyötä yritysten ja tutkijoiden kesken. Toimialan hajanaisuuden vuoksi verkostojen tuella on suuri merkitys erityisesti pk-yrityksille. Foorumi tulee myös jakamaan uusinta tietoa alan kehittymisestä.

Miten Hiukkasfoorumi toimii?