Languages


Haku

 

Neljän mikroklusterin kansainvälistymismalli


Culminatum Innovationin ja Kouvola Innovationin toteuttamassa Neljän mikroklusterin kansainvälistymismalli-hankkeessa luodaaan, pilotoidaan ja dokumentoidaan malli, jolla suomalaset korkean teknologian yritykset tuovat esiin osaamistaan oleellisille tuleville partnereille ja asiakkaille. Kohdeyrityksinä pilotoinnissa ovat digitaalisen sisällöntuotannon yritykset ja nanoteknologiayritykset.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuelle.