Languages

Haku

Pienhiukkaset - FAQ

 

FAQ: www.hiukkastieto.fi

Hiukkastieto.fi-sivusto sisältää yliopistotutkijoiden rakentaman nopeakäyttöisen tietosivuston, joka kertoo ymmärrettävästi kuvin ja tekstein sekä ilmakehän pienhiukkasista että sisäilman hiukkasista.

Pienhiukkaslaskuri: www.hiukkastieto.fi/pienhiukkaslaskuri

Laskurilla voit tarkastella kuinka voit vähentää puun pienpolton päästöjä

 

miniFAQ - Yleisimpiä pienhiukkasia koskevia kysymyksiä ja vastauksia

1.Mikä on aerosoli?
-Aerosoli on kokonaisuus, joka sisältää hiukkasia ja niiden väliaineena olevan kaasun. Aerosolissa on siis aina useampia olomuotoja: kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia ja kaasumainen väliaine. Esimerkkejä aerosolista ovat pakokaasut, pilvet, katupöly jne. Puhuttaessa pelkistä hiukkasista käytetään termiä aerosolihiukkanen. 

2. Mistä aerosolihiukkaset syntyv?
-Suurimmat hiukkaset syntyv mekaanisesti esimerkiksi tuulen tai hankauksen seurauksena. Esimerkkeinä: meren suolahiukkaset tai katupöly. Nämä hiukkaset ovat halkaisijaltaan yli 2,5 µm ja niitä kutsutaan karkeiksi hiukkasiksi. Pienhiukkaset syntyv kaasuista tiivistymällä. Esimerkkeinä: liikenteen pakokaasut tai kasvillisuuden terpeenipäästöistä syntyv hiukkaset.

3. Ovatko aerosolihiukkaset terveydelle haitallisia?
-Osa aerosolihiukkasista on kiistatta haitallisia. Tällaisia ovat esimerkiksi myrkyllisiä yhdisteitä sisältäv hiukkaset. Yhdyskuntailmassa olevat hiukkaset ovat pääosin ei-myrkyllisiä yhdisteitä. Näillä hiukkasilla on osoitettu olevan kuitenkin vaikutuksia terveydelle nykyisilläkin pitoisuuksilla.

4. Miten laajoja terveyshaittoja on Suomessa olevilla hiukkaspitoisuuksilla?
-Euroopan laajuisen CAFE-hankkeen (Clean air for Europe) mukaan pienhiukkaset aiheuttivat Suomessa vuonna 2000 arviolta lähes 1 300 ennenaikaista kuolemaa ja yli 600 uutta pysyvää keuhkoputkentulehdusta. Selvityksen mukaan Suomi oli Euroopan puhtain maa hiukkasten osalta.

5. Vaikuttavatko hiukkaset ilmaston muutokseen?
-Hiukkaset vaikuttavat ilmastoon kahdella tavalla. Hiukkaset sirottavat ja imev auringon seilyä. Lisäksi hiukkaset toimivat pilvipisaroiden ytiminä ja siten vaikuttavat pilvisyyteen ja pilvien ominaisuuksiin. Hiukkasten kokonaisvaikutus ilmastoon on tutkimusten mukaan viilentävä. Hiukkaset ovat kompensoineet kasvihuonekaasujen aiheuttamaa lämpenemistä.

6. Mitkä ovat suurimmat sallitut hiukkaspitoisuudet?
-Suomessa ulkoilman laatua säelev EU:n direktiivit ja kansalliset asetukset. Hiukkasten osalta raja-arvo on asetettu PM10:lle (alle 10 µm hiukkasten massa). Raja-arvo päiväkeskiarvon osalta on 50 µg/m3. Tämän arvon ylityksiä sallitaan korkeintaan 35 päivänä vuodessa.

7. Mitkä ovat tärkeimm hiukkaslähteet sisäilmassa?
-Sisäilma on peräisin ulkoa, joten ulkoilman hiukkaset ovat tärkeä sisäilman hiukkasten lähde. Hiukkasia syntyy sisiloissa myös erityisesti tupakoinnista, ruoan valmistuksesta sekä esimerkiksi kynttilöiden polttamisesta. Myös jotkin laitteet saattavat tuottaa hiukkasia. Esimerkiksi joidenkin laser-tulostimien on havaittu tuottavan hiukkasia.

8. Tuottaako liikenne hiukkasia?
-Liikenne tuottaa nanohiukkasia pakokaasujen mukana sekä renkaiden hankauksena tienpinnan kanssa. Pakokaasuhiukkasissa koostuvat pääosin noesta, hiilivedyistä ja sulfaateista. Renkaiden ja auton ilmavirtausten aiheuttama pöly on hiukkaskooltaan suurempaa ja on merkittävä osa PM10 pitoisuutta erityisesti kevpölyaikaan. Tämä pöly koostuu maaperästä tavattavista yhdisteistä kuten alumiini, kalsium, kalium, natrium jne.

9. Miten hiukkasia mitataan?
-Hiukkasilla on monia ominaisuuksia kuten lukumäärä- tai massapitoisuus, koko, koostumus ja muoto. Millään yhdellä laitteella ei voida mitata kaikkia ominaisuuksia, vaan kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan yleensä useita laitteita. Mittalaitteet hyödyntäv useita eri fysikaalisia ilmiöitä. Hiukkasia voidaan mitata esimerkiksi niiden sirottamaan valoon, sähkövaraukseen, massan hitauteen tai lämpöliikkeeseen perustuvilla tekniikoilla.