Languages

Haku

 

Kuukauden artikkeli: Toukokuu 2007

Ilmanlaadun kansainvälinen standardisointi

Ihmiset ja ympäristö altistuvat ilmassa oleville vaarallisille aineille, jotka vapautuvat teollisuuden prosesseista ja kotitalouksissa käytettävistä koneista ja tuotteista tai esiintyv luontaisesti. Ilmassa ja sisäilmassa olevien yhdisteiden määrää ja päästöjä ilmaan on rajoitettava. Jotta ilman epäpuhtauksia pystytään mittamaan yhtenäisesti Euroopassa ja edelleen maailmanlaajuisesti, on mittausmenetelmien standardisointi välttämöntä.

Suomen Standardisoimisliitto SFS, joka on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa, vastaa ilmanlaatuun liittyvästä eurooppalaisesta ja kansainvälisestä standardisoinnista. SFS on jäsenenä sekä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISO:ssa (International Organization for Standardization) että eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization). SFS seuraa komitean CEN/TC 264 Air Quality ja komitean ISO/TC 146 Air Quality toimialaan kuuluvaa standardisointia. Standardit käsittelev päästömittauksia, sisäilman laatua sekä ilmanlaatua.

ISO ja CEN ovat solmineet laajan yhteistyösopimuksen Wienissä 1991, jonka mukaan myös komiteat ISO/TC 146 ja CEN/TC 264 toimivat. Tällä Wienin sopimuksella pyritään vähentämään päällekkäistyötä standardien laadinnassa. Sopimuksen mukaan CEN selvittää jokaisesta uudesta työkohteestaan, voidaanko työ tehdä ISOn kanssa yhdessä. Ehdotus tehdään tällöin joko CENin tai ISOn johdolla. Tästä päetään aina tapauskohtaisesti. Jos ISOlla on voimassaoleva CENin tarvitsema standardi, CEN voi ottaa sen käyttöön eurooppalaisena standardina. Parhaillaan komiteat CEN/TC 264 ja ISO/TC 146 laativat yhdessä kuutta standardia.

Kansainvälisen komitean ISO/TC 146 alla toimii kuusi alakomitea, joiden työryhmissä standardeja laaditaan:

SC 1 Stationary source emissions

SC 2 Workplace atmospheres

SC 3 Ambient atmospheres

SC 4 General aspects

SC 5 Meteorology

SC 6 Indoor air

Alakomiteoissa SC 1, SC 2 ja SC 6 Suomi on osallistuva P-jäsen: standardien sisältöön otetaan kantaa ja pyritään vaikuttamaan aktiivisesti. Kyseisten alakomiteoiden muutamissa työryhmissä on suomalaisia asiantuntijoita mukana. Alakomiteoissa SC 3, SC 4 ja SC 5 Suomi on tällä hetkellä tarkkailevana O-jäsenenä eli työtä seurataan ja tarvittaessa otetaan kantaan standardiehdotuksiin. Lisietoa komitean TC 146 toiminnasta, työryhmistä ja valmisteilla olevista standardeista löytyy sivun www.iso.org kautta.

Eurooppalaisessa komiteassa CEN/TC 264 toimii aktiivisena seuraavat 19 työryhmää:

WG 1 Dioxins - emissions

WG 3 HCl Emission - manual method

WG 9 Quality assurance of automated measuring systems

WG 11 Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of gases and vapours - Requirements and test methods

WG 12 Reference method for determination of SO2/NO2/O3/CO in ambient air

WG 15 Ambient Air - Reference gravimetric measurement method and equivalence procedure for the determination of the PM 2,5 micronmillimeters mass fraction of suspended particulate matter.

WG 17 Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors

WG 18 Open path optical methods for the measurement of ambient air quality

 

Kirjoittaja: Anne-Mari Miikkala, Technical Adviser, M.Sc. (Env. Eng.)
Finnish Standards Association SFS

Kategoria: