Languages

Haku

 

Hiukkasfoorumi

Mikä on Hiukkasfoorumi?
Hiukkasfoorumin ensimmäinen seminaaritilaisuus Hyv, pahat ja rumat pienhiukkaset 8.11.2006 aloitti foorumin toiminnan. Foorumi on alan toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on jatkaa hyvin TEKES:n FINE-hankkesssa käynnistynyttä yhteistyötä yritysten ja tutkijoiden kesken. Toimialan hajanaisuuden vuoksi verkostojen tuella on suuri merkitys erityisesti pk-yrityksille. Foorumi tulee myös jakamaan uusinta tietoa alan kehittymisestä.

Miten Hiukkasfoorumi toimii?
Hiukkasfoorumi aloittaa toimintansa kokoamalla hiukkastietoutta Internet-sivustoihin. Sivustoissa on ajankohtaista tietoa säädösten ja standardoinnin kehityksestä, yritysten tuotteista ja keksinnöistä sekä tieteen edistysaskelista.

Foorumin toiminta kokoaa vuosittain vuosiseminaarin, jonka sisältönä on laajasti hiukkasliiketoimintaan liittyv aiheet. Vuosikokouksen lisäksi järjestetään pienempiä workshopeja fokusoitujen aiheiden ympärille. Vuosikokouksen ja workshopien järjestäj valitsee Hiukkasfoorumin suunnittelutoimikunta.

Hiukkasfoorumin tärkein tehtävä on kuitenkin yritysten verkottaminen ja siten liiketoiminnan edistäminen. Verkottuminen perustuu toisaalta vapaamuotoisiin tapaamisiin ja tiedonjakamiseen ja toisaalta kiinteisiin alihankinta- ja tuotekehitysyhteistyösuhteisiin.

Hiukkasfoorumi voi järjestää myös yritysten tueksi markkinatiedotusta ja markkinatutkimusmatkoja valittuihin kohdemaihin.