Languages

Haku

 

Tietoa hiukkasten kokonaismallintamisesta

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on kehitetty kokonaismalleja, joiden avulla voidaan tutkia yhtenäisessä kehikossa ilmansaasteiden päästöjä, niiden kulkeutumista ilmakehässä, vaikutuksia ympäristöön ja päästövähennysten mahdollisuuksia sekä kustannuksia. Uutena tutkimusaiheena kehitetään pienhiukkasten yhdennettyä arviointimallia useissa projekteissa kansallisena ja kansainvälisenä yhteistyönä. Lue lisää linkistä.

Kategoria: