Languages

Haku

 

Taajamien ilmansaasteista pienhiukkaset terveydelle haitallisimpia

Ilmansaasteisiin liittyvien tuoreimpien tutkimusten mukaan hengitysilman pienhiukkaset aiheuttavat länsimaissa eniten ympäristöstä johtuvia haittoja. Alustavat tulokset osoittavat Suomen pienhiukkaspäästöjen olevan syynä vuosittain muutamaan sataan ennenaikaiseen kuolemaan. Juuri ilmestyneeseen Tekesin julkaisuun ”Pienhiukkasten vaikutus terveyteen” on koottu tuorein tieto yleistajuisessa muodossa. Jatkuva pienikin altistuminen pienhiukkasille näyttää pahentavan sydämen, verenkiertoelimistön ja hengityselinten sairauksia. Ihmisten kyky toimia heikkenee ja elinikä lyhenee varsin merkittävästi. On laskettu, että pienhiukkaset aiheuttavat vuosittain yli 300 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman Euroopassa. Tekesin FINE Pienhiukkaset - Teknologia, ympäristö ja terveys -teknologiaohjelma on tuottanut uutta tietoa pienhiukkasten vaikutuksista terveyteen. Ohjelmassa kehitettiin lisäksi menetelmiä ja laitteita, joiden avulla voidaan vähentää pienhiukkasten päästöjä ja hillitä niiden haitallisia vaikutuksia. Ohjelman altistumista ja terveyttä koskevat tutkimusprojektit edustavat laajaa monitieteellistä osaamista. Hyvä esimerkki monitieteellisyydestä oli KOPRA-hanke, jossa kehitettiin malli Suomen pienhiukkaspäästöihin liittyvien terveysvaikutusten arvioimiseksi. Mallin avulla saatujen alustavien tulosten mukaan Suomen pienhiukkaspäästöjen takia kuolee vuosittain joitakin satoja ihmisiä ennenaikaisesti. Liikenne ja puun pienpoltto on todettu olevan merkittävimpiä haitallisten hiukkasten lähteitä.

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen -raportti

Kategoria: