Languages

Haku

RSS-syöte

Aktiivisen sivun päivitykset suoraan RSS-lukijaasi.

Pienhiukkasten terveysvaikutusten tutkimus palkittiin: Hiukkasteko 2007 -palkinto dosentti Raimo O. Saloselle

Yhdyskuntailman sisältämien pienten hiukkasten aiheuttamat terveysriskit ovat nousseet tutkimus- ja yritysmaailman huomion kohteeksi viime vuosina. Pienhiukkasten, ja etenkin nanohiukkasten kehitykseen liittyy myös valtavia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi uusien materiaalien ja pinnoitteiden kehityksessä. Kansanterveyslaitoksen erikoistutkijan, ympäristöterveyden dosentti Raimo O. Salosen työn ansiosta pienhiukkasten terveysriskit ja haitat osataan ottaa huomioon aikaisempaa paremmin ilmanlaatuun liittyvässä tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Kategoria:

Nanoteknologiaan liittyvä standardisointi

Nanoteknologian standardisointi käynnistynyt

Kategoria:

Merkittävä aerosolialan tiedepalkinto professori Alex Lushnikoville Helsingin yliopistoon

Helsingin yliopistossa työskentelevälle professori, akateemikko Alexey
Alexeevich Lushnikoville on myönnetty arvostettu Junge-palkinto
merkittävästä työstä ilmakehän nukleaation tutkimisessa.

Junge-palkinto myönnetään uraauurtavasta työstä uusille aerosolitieteen tutkimusaloille, ja se on alan merkittävin tiedepalkinto Euroopassa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1998, tä ennen sen on saanut kolme henkilöä.

Kategoria:

Professori Veli-Matti Kerminen Ilmatieteen laitokselta sai arvostetun Smoluchowski Awardin

Palkinto on yksi aerosolitutkimuksen arvostetuimmista kunnianosoituksista. Palkinnolla halutaan nostaa esiin merkittävää alalla tehtävää tutkimusta. Palkinto myönnetään vuosittain nuorelle tutkijalle, joka on viimeisten kolmen vuoden aikana saavuttanut ja julkaissut uusia tutkimustuloksia aerosolitutkimuksen alalla. Palkinnon myöntää Gesellschaft für Aerosolforschung.

Kategoria:

EU:n LIFE+ -ohjelman rahoitusmahdollisuuksia - ilmoittaudu 20.9.2007 mennessä

Ympäristöministeriö järjestää tiistaina 25.9.2007 Helsingissä seminaarin EU:n LIFE+ -ohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 20.9.2007. Ensimmäinen Life+ -haku alkaa sekä Luonnon Lifessä että Ympäristön Lifessä vuoden 2007 syyskuun lopussa ja pätyy 30.11.2007.

Kategoria:

Toimistotulostimet voivat aiheuttaa pienhiukkaspäästöjä

Brisbanen teknillisen yliopiston tutkimus selvitti tulostimien aiheuttamia pienhiukkasten (PM 2.5) päästöjä sekä hiukkasten lukumäärää. Tutkimusvälineinä olivat TSI SMPS, TSI CPC 3022 sekä 3025A TSI P-Trak ja DustTrak. Tutkimuksessa paljastui, että printterit voivat merkitsevästi (p =0.01) vaikuttaa pienhiukkasten pitoisuuteen isossa avokonttorissa.

Kategoria:

Suomen Akatemian rahoitusmuoto: Tutkijoiden liikkuvuus työelämässä

Rahoitusmuodon tavoitteena on edistää ja tukea tutkijoiden siirtymistä akateemisen maailman, yrityssektorin ja julkisen hallinnon välisten rajojen yli siten, että uusin tutkimustieto ja työelämän haasteet ovat elävässä vuorovaikutuksessa keskenään ja näin synnyttäv myös uutta tutkimusta. Tavoitteena on myös parantaa väitelleiden tutkijoiden mahdollisuuksia siirtyä urapolulta toiselle.

Kategoria:

Breathing Air Safety (BAS) –klusteri toimii yhteistyössä Hiukkasfoorumin kanssa

BAS –klusterin tavoitteita ovat

- edistää puhtaaseen hengitysilmaan tähtäävää monitieteistä tutkimusta ja innovaatioita,

- lisä tiedonvaihtoa suomalaisen ja eurooppalaisen väestön turvallisuuden kannalta keskeisillä ongelma-alueilla (metsä- ja maastopalosavut, teollisuuspäästöjen kulkeumat, sisäilman saasteet, yms.),

- edistää verkottumista ja yhteistoimintaa kotimaisten tutkimuslaitosten, yritysten, hallinnon ja muiden sidosryhmien välillä klusterin toimialalla,

Kategoria:

Finnkatalyt Oy:stä Proventia Emission Control Oy

Ympäristöteknologiakonserni Proventia uudistaa yritysrakenteensa 3.9.2007, jolloin Proventia ja sen tytäryhtiöt Finnkatalyt Oy, Enwa GmbH ja Master Automation Group Oy muodostavat yhdellä nimellä toimivan, yhtenäisen operatiivisen kokonaisuuden.

Kategoria:

Euroopan NanOSH konferenssi Helsingissä - tutkimusjulkaisujen viimeinen sisäänjtö 30.8.2007

EuroNanOSH-konferenssin järjestää Työterveyslaitos yhteistyössä Tekesin ja VTT:n kanssa. Suunnittelutyössä ovat myös mukana ISPSEL (Italia) ja NIOSH (Yhdysvallat).

EuroNanOSH-konferenssin tavoitteena on arvioida nanopartikkelien ja nanoteknologian turvallisuudesta olemassa olevaa tietoa, erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta. Konferenssi pyrkii myös tarjoamaan näkemyksiä niistä tulevaisuuden toimenpiteistä, joita tarvitaan nanoteknologian turvalliseen ja menestyksekkääseen käyttämiseen Euroopassa sekä globaalisti.

Kategoria: