Languages

Haku

 

Pienhiukkasten terveysvaikutusten tutkimus palkittiin: Hiukkasteko 2007 -palkinto dosentti Raimo O. Saloselle

Yhdyskuntailman sisältämien pienten hiukkasten aiheuttamat terveysriskit ovat nousseet tutkimus- ja yritysmaailman huomion kohteeksi viime vuosina. Pienhiukkasten, ja etenkin nanohiukkasten kehitykseen liittyy myös valtavia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi uusien materiaalien ja pinnoitteiden kehityksessä. Kansanterveyslaitoksen erikoistutkijan, ympäristöterveyden dosentti Raimo O. Salosen työn ansiosta pienhiukkasten terveysriskit ja haitat osataan ottaa huomioon aikaisempaa paremmin ilmanlaatuun liittyvässä tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Pien- ja nanohiukkasalan riippumaton verkosto Hiukkasfoorumi myönsi Hiukkasteko 2007 -palkinnon Raimo O. Saloselle hänen ansioistaan pienhiukkasten terveysvaikutusten tutkimisessa ja tunnetuksi tekemisessä. Hän on toiminut kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä alansa asiantuntijana ja on kiistatta yksi alansa huippuja. Dosentti Salonen on edistänyt alan monitieteistä tutkimusta ja luonut aktiivisesti yhteistyötä eri tutkijatahojen kesken.

Raimo O. Salonen on tehnyt ansiokasta työtä myös tutkimustulostensa kansantajuistajana ja viestittänyt alan viimeisimpiä tutkimustuloksia julkisuuteen. Hän on merkittävällä tavalla lisännyt alan näkyvyyttä ja toiminut yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä verkostojen luojana.

Hiukkasteko-palkinto myönnetään toimijalle, joka on soveltanut pienhiukkastutkimusta yhteiskunnallisesti tai teknis-taloudellisesti merkittävään aiheeseen tai ollut aktiivinen alan tunnetuksi tekemisessä ja merkittävän näkyvyyden luomisessa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Ensimmäistä kertaa vuonna 2006 jaetun Hiukkasteko-palkinnon sai Tulikivi Oyj.

Palkintoraatiin kuuluivat sekä viime että tänä vuonna aerosolifysiikan professori Kaarle Hämeri Helsingin yliopistosta, Tuotekehitysjohtaja Ari Juva Neste Oilista sekä teknologia-asiantuntija Mikko Moisio Tekesistä.

Suomi on pien- ja nanohiukkastutkimuksen kansainvälisiä kärkimaita. Pienet hiukkaset kiinnostavat laaja-alaista joukkoa asiantuntijoita ja yrityksiä, mutta myös terveys- ja ympäristöasioista kiinnostunutta suurta yleisöä. Alan toimijat edustavat muun muassa hiukkas- ja ilmastotieteitä, energia-alaa, ympäristönsuojelua, sisäilman laadun hallintaa, turvallisuus- ja kuljetusaloja sekä lääketiedettä.

Hiukkasteko 2007 -palkinto jaettiin Hiukkasfoorumin syysseminaarissa Espoon Innopolissa 1.11.2007. Safe nanotechnologies: enabling responsible business opportunities -tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Tekesin FinNano- ja Turvallisuus-ohjelmien sekä Kansanterveyslaitoksen Piltti – Pienpolton terveysvaikutukset -projektin kanssa. Raimo O. Salonen puhui tilaisuuden I- ja IIIB-sessioissa.

Lisietoja:

Hiukkasfoorumi on pien- ja nanohiukkasalan toimijoiden riippumaton ja puolueeton verkosto. Hiukkasfoorumin tavoitteena on verkottaa tehokkaasti hiukkasista kiinnostuneet toimijat, seurata ja jakaa alan uusinta tietoa, toimia innovaatioalustana, sekä tukea ja edistää hiukkasiin liittyvän kaupallisen potentiaalin hyödyntämistä suomalaisten yhteiskunnan hyväksi.

Hiukkasfoorumin uudet internetsivut palvelevat sekä jäsenyrityksiä ja –yhteisöjä että hiukkasista kiinnostuneita yksityishenkilöitä osoitteessa hiukkasfoorumi.fi.

Hiukkasfoorumin puheenjohtaja Juha Pohjala, Norfello Oy, puh.
Hiukkasfoorumin koordinointi Eeva Viinikka, Culminatum Ltd Oy 

Vuoden Hiukkasteko –palkintomaljakko

Vuoden Hiukkasteko-palkinto on Hiukkasfoorumin perustajiin kuuluvan Juha Tikkasen Nuutajärven lasikoulun kanssa yhteistyössä valmistama maljakko. Uniikkikappale on värjty käyttäen Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun 90-luvulla yhteistyössä kehittämää nesteliekkiruiskutusmenetelmää.
 
Menetelmässä tuotetaan nanohiukkasia nestemäisistä raaka-aineista, jotka reagoivat liekissä muodostaen nanohiukkasia. Teknologiasta käytetään myös nimityksiä DND (Direct Nanoparticle Deposition), LFS (Liquid Flame Spray), nHALO (Hot Aerosol Layering Operation) tai nCOLOR.

Palkintovaasin uniikki punainen väri saadaan aikaan generoimalla liekissä noin 10–40 nm kultahiukkasia, jotka diffundoituvat lasin sisään, ja muodostavat alkuaineelle tyypillisen värin. Muita värivaihtoehtoja ovat keltainen (hopea) ja sininen (koboltti). Punaiselle värille käyttäjurvallisista raaka-aineista on nyt kysyntää, koska EU on kieltänyt perinteisen punaisen värin tuottavan kadmiumseleenin käytön lasinvalmistuksessa.

Kategoria: