Languages

Haku

 

Hankevalmistelut

VTT: n hankesuunnitelma: Työturvallisuus nanomateriaalien valmistuksessa ja käytössä (NanoBAT)

VTT:ssa on suunnitteilla tutkimushanke, jonka tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen nanomateriaalien valmistuksessa ja käytössä. Hankkeen tavoitteena on teknisten torjuntamenetelmien tehokas ja taloudellinen soveltaminen nanomateriaalien valmistukseen ja niiden käyttöön erilaisissa valmistusprosesseissa.

Kategoria:

Ilmatieteen laitos hakee partnereita COPAL-hankkeeseen

Ilmatieteen laitos on mukana EU:n rahoittamassa COPAL-hankeessa, jossa varustetaan pitkiin lentoihin sopiva kuljetuskone ilmakehä- ja geofysikaalisiin tutkimuksiin sopivalla laitteistolla. Tarkoituksena on kerä lisää tietoa mm. ilmastonmuutokseen liittyvistä ilmiöistä ja syy-seuraussuhteista.

Kategoria:

EU:n LIFE+ -ohjelman rahoitusmahdollisuuksia - ilmoittaudu 20.9.2007 mennessä

Ympäristöministeriö järjestää tiistaina 25.9.2007 Helsingissä seminaarin EU:n LIFE+ -ohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 20.9.2007. Ensimmäinen Life+ -haku alkaa sekä Luonnon Lifessä että Ympäristön Lifessä vuoden 2007 syyskuun lopussa ja pätyy 30.11.2007.

Kategoria: