Languages

Haku

 

Hiukkasfoorumin isäntäyritys vaihtuu

Hiukkasfoorumin toimintaa ohjaava suunnittelutoimikunta on valinnut kokouksessaan 8.8.2007 Hiukkasfoorumin uudeksi isäntäyritykseksi Culminatum Ltd Oy:n. Isäntäyhteisön roolina on toimia foorumin virallisena edustajana sekä toteuttaa seminaareja, tiedotusta ja muita toimintoja Hiukkasfoorumin suunnittelutoimikunnan päösten mukaisesti.

Vuoden 2007 alusta saakka Hiukkasfoorumin isäntäyrityksenä on toiminut pienhiukkasalan huipputeknologiayritys Dekati Oy. Nyt Dekati Oy:n jtäessä isäntäyrityksen roolinsa seuraajalleen jatkaa yhtiö kuitenkin tj Taavi Hiltusen mukaan aktiivista osallistumista Hiukkasfoorumin toimintaan sekä jäsenyrityksenä että suunnittelutoimikunnan jäsenenä.

Culminatum Ltd Oy on alueellinen kehitysyhtiö, joka toteuttaa valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa sekä innovaatioympäristön kehittämishankkeita Uudellamaalla. Isäntäyrityksen edustajana tulee toimimaan Eeva Viinikka, joka Culminatumissa vastaa myös Nano- ja mikrosysteemien sekä uusien materiaalien osaamiskeskuksen toiminnasta.

Hiukkasfoorumilla on menossa ensimmäinen toimintavuosi, jonka tavoitteena on käynnistää ja organisoida foorumin toiminta. Hiukkasfoorumin kannalta uusi isäntäyritys mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja kehittämisen vahvasti myös jatkossa. Hiukkasfoorumin pj Juha Pohjalan mukaan: " Culminatumin tunnettu rooli sekä ympäristö- että mm. lääketieteellisen alan klusterikankkeiden vetäjänä mahdollistaa Hiukkasfoorumille mainion alustan kehittyä aktiivisena pienhiukkasalan osaajien verkostona. Nyt jo on tiedossa useita kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia muiden lähellä Hiukkasfoorumia olevien verkostojen kanssa, joihin Culminatumilla on hyv yhteydet. Culminatumin hyv suhdeverkostot niin yrityksiin kuin myös julkiselle puolelle mahdollistavat myös tarvittavan rahoituksen saamisen Hiukkasfoorumin toiminnan edelleenkehitämiseen".

Lisietoja Culminatum Ltd Oy:stä Culminatum

Kategoria: