Languages

Haku

 

Artikkelit

Nanoteknologiaan liittyvä standardisointi

Nanoteknologian standardisointi käynnistynyt

Kategoria:

Kuukauden artikkeli: Toukokuu 2007

Ilmanlaadun kansainvälinen standardisointi

Ihmiset ja ympäristö altistuvat ilmassa oleville vaarallisille aineille, jotka vapautuvat teollisuuden prosesseista ja kotitalouksissa käytettävistä koneista ja tuotteista tai esiintyv luontaisesti. Ilmassa ja sisäilmassa olevien yhdisteiden määrää ja päästöjä ilmaan on rajoitettava. Jotta ilman epäpuhtauksia pystytään mittamaan yhtenäisesti Euroopassa ja edelleen maailmanlaajuisesti, on mittausmenetelmien standardisointi välttämöntä.

Kategoria:

Taajamien ilmansaasteista pienhiukkaset terveydelle haitallisimpia

Ilmansaasteisiin liittyvien tuoreimpien tutkimusten mukaan hengitysilman pienhiukkaset aiheuttavat länsimaissa eniten ympäristöstä johtuvia haittoja. Alustavat tulokset osoittavat Suomen pienhiukkaspäästöjen olevan syynä vuosittain muutamaan sataan ennenaikaiseen kuolemaan. Juuri ilmestyneeseen Tekesin julkaisuun ”Pienhiukkasten vaikutus terveyteen” on koottu tuorein tieto yleistajuisessa muodossa. Jatkuva pienikin altistuminen pienhiukkasille näyttää pahentavan sydämen, verenkiertoelimistön ja hengityselinten sairauksia.

Kategoria:

Liikenne merkittävin hiukkaspäästöjen aiheuttaja taajamissa

Tekesin FINE Pienhiukkaset - Teknologia, ympäristö ja terveys - teknologiaohjelma on lisännyt merkittävästi liikenteen aiheuttamien hiukkaspäästöjen tietämystä ja hertänyt vilkasta keskustelua pienhiukkasten vaikutuksista kaupunki-ilman laatuun, ihmisten terveyteen ja ilmastoon. Tekesin julkaisuun ”Reducing Particulate Emissions in Traffic and Transport” on koottu tuorein tieto yleistajuisessa muodossa. Liikenteen hiukkaspäästöjä joutuu ilmaan ajoneuvojen moottoreista sekä renkaiden aiheuttamasta tienpinnan kulumisesta.

Kategoria:

Hiukkasmittaus harppauksin eteenpäin

Tekesin FINE Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys -teknologiaohjelmassa on kehitetty pienhiukkasten mittausmenetelmiä ja -tekniikoita sekä tutkittu erilaisten mittalaitteiden soveltumista erityyppisiin hiukkasmittauksiin. Teollisuudessa hiukkasmittaussovellukset ovat laajenemassa yhä useampiin käyttökohteisiin. Syksyllä 2006 ilmestyneessä Tekesin julkaisussa ”Technologies for Measuring Particulates” on koottuna tuorein tieto yleistajuisessa muodossa.

Kategoria:

Kuluttajat vaativat puhtaampaa sisäilmaa

Tekesin FINE-teknologiaohjelmassa on neljän vuoden ajan tutkittu ihmisten altistumista sisäilman pienhiukkasille sekä menetelmiä vähentää hiukkaspitoisuuksia. Merkittävä osa sisäilmatutkimuksista suuntautui ilmastoinnin ja ilmansuodatuksen tutkimiseen. Tekesin julkaisussa ”Mitigating The Adverse Impact of Particulates on Indoor Air” on koottu tuorein tieto yleistajuisessa muodossa.

Kategoria:

Innovaatioita kaivataan pienpolton hiukkaspäästöjen vähentämiseen

Suomessa energiantuotanto ja varsinkin puun pienpoltto ovat merkittäviä pienhiukkaspäästöjen lähteitä. FINE-teknologiaohjelman tutkimuksissa on tuotettu tietoa, jonka avulla on mahdollista kehittää tulevaisuuden tiukkenevia päästörajoja täyttäviä teknologioita.

Aiheesta tehtyyn Tekesin julkaisuun ”Combating Particulate Emissions in Energy and Industry” on koottu tuorein tieto yleistajuisessa muodossa.

Kategoria: