Languages

Haku

 

Jäsenyhteisöt tiedottavat

Joutokäyntiä tehotarkkaillaan pääkaupunkiseudulla viikolla 7

Joutokäyntiä valvotaan normaalia tehokkaammin koko pääkaupunkiseudulla, kertoo Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila.

Kategoria:

HSY mittaa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua neljässä uudessa paikassa

Helsingissä mitataan vilkasliikenteisten katujen ja sataman ilmanlaatua

Kategoria:

Suomalaislaitteilla kyettiin määrittämään kasvavien pienhiukkasten koostumus CERNin kammiokokeissa

Tutkimus tehtiin osana CLOUD (Cosmics Leaving OUtdoors Droplets) -projektia Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Cernissä. Suomesta projektiin osallistuvat Ilmatieteen laitoksen lisäksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot.

Kategoria:

Suomen ilmassa vain vähän saasteita

Ilmansaasteiden määr ovat monin paikoin Euroopassa edelleen vaarallisen korkeat, ilmenee Euroopan ympäristöviraston (EEA) vuosittaisesta raportista.

Kategoria:

A web portal about climatic effect of black carbon is open

The new www.maceb.fi -portal includes general information about black carbon, its emissions and its climatic effects.

Kategoria:

Uutta tietoa dieselpäästön hiukkasista

Dieselpäästön nukleaatiohiukkaset voivat olla osin haihtumattomia ja sähköisesti varattuja. Sähköisesti varautuneet, haihtumattomat nukleaatiohiukkaset syntyv jo polttomoottorissa, polttokammion lähellä, osoittaa väitöskirjassaan filosofian maisteri Tero Lähde.

Kategoria:

Väitös: Biomassan palamisella ajoittain huomattava vaikutus pääkaupunkiseudun pienhiukkasmääriin

Väitös käsittelee biomassan palamisesta peräisin olevien pienhiukkasten kemiallisesta määrittämisestä.
 

 Karri Saarnio

Kuva: Karri Saarnio

Kategoria:

Väitös: Polttoprosessit yksi merkittävä aerosolihiukkasten lähde eteläisessä Afrikassa

Ilmatieteen laitoksen tutkija Ville Vakkari väittelee alle mikrometrin kokoisten aerosolihiukkasten pitoisuuksista ja lähteistä eteläisessä Afrikassa.

Kategoria:

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli kesällä ajoittain edellisvuotta huonompi

 Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli kesä–elokuussa 2013 suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. HSY mittasi kuitenkin huonon tai erittäin huonon ilmanlaadun tunteja osassa pääkaupunkiseutua edellisvuotta enemmän. Ilmanlaatua huononsivat katupöly, katutyömailta tullut pöly, pienhiukkaset ja typpidioksidi.

Kategoria:

Kvanttihyppy tarkkuudessa molekyylien tunnistamiseen

Ilmakehän koostumuksen tarkat mittaukset tuottavat arvokasta tietoa ympäristömme tilasta ja ilmaston muutoksesta sekä luovat kokeellisen pohjan ilmastomallien kehittämiselle.

Kategoria: