Languages


Haku

 

HSY mittaa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua neljässä uudessa paikassa

Helsingissä mitataan vilkasliikenteisten katujen ja sataman ilmanlaatua

 
HSY selvittää vilkkaan liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun katukuilussa osoitteessa Hämeentie 7. HSY on tehnyt mittauksia samassa paikassa vuosina 2005 ja 2009. Tällöin havaittiin hengitettävien hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuuksien ylittävän raja-arvot. Nyt tehtävillä mittauksilla selvitetään, onko ilmanlaatu muuttunut edellisistä mittauksista. Satamatoiminnan vaikutuksista ilmanlaatuun saadaan tietoa Länsisatamassa sijaitsevalta mittausasemalta
 
Espoossa HSY selvittää ilmanlaatua Kehä II:n varrella Olarissa. Mittauksilla saadaan tietoa ilmansaasteiden pitoisuuksista päeiden varsilla. Tuloksia hyödynnetään muun muassa pääväylien katupölyn torjunnassa.
 

HSY selvittää puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun Vantaalla

 
Vantaalla Ruskeasannassa ilmanlaatua selvitetään keskellä pientaloaluetta. Mittauksilla saadaan tietoa puunpolton vaikutuksista pientaloalueen ilmanlaatuun. Mitattavia ilmansaasteita ovat muun muassa pienhiukkaset ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet.
 
HSY mittaa vuonna 2014 ilmanlaatua myös Hyvinkään keskustassa. Kyseisillä mittauksilla selvitetään ilmanlaatua vilkkaasti liikennöidyssä ympäristössä.
 
Siirrettävien mittausasemien lisäksi HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua pysyvillä ilmanlaadun mittausasemilla. Helsingissä mittausasemat sijaitsevat keskustassa osoitteessa Mannerheimintie 5, Kallion urheilukentällä, Vartiokylässä ja Vallilassa osoitteessa Hämeentie 84–90. Espoossa ilmanlaatua mitataan pysyvästi Leppävaarassa ja Luukissa sekä Vantaalla Tikkurilan Neilikkatiellä.
 
HSY seuraa ilmanlaatua jatkuvasti myös Lohjalla. Lohjan ja Hyvinkään mittaukset ovat osa Uudenmaan ilmanlaadun seurantaa, jota HSY tekee vuosina 2014–2018. HSY:n mittausasemilla seurataan vuoden jokaisena tuntina muun muassa hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, typenoksidien ja rikkidioksidin pitoisuuksia.
 

Ajantasaiset tiedot ilmanlaadusta saa osoitteesta www.hsy.fi/ilmanlaatu

 
Tämänhetkisen ilmanlaadun tilanteen voi tarkistaa osoitteesta www.hsy.fi/ilmanlaatu, Twitteristä tai QR-koodilla. Twitter kertoo pääkaupunkiseudun ilmanlaatutilanteen joka arkiaamu. QR-koodi on oikolinkki mittaustuloksiin ja se löytyy jokaisen HSY:n ilmanlaadun mittausaseman seinästä.
 
Lisäksi ajantasaista tietoa ilmanlaadusta saa esimerkiksi metrojen ja raitiovaunujen uutisnäytöiltä. Erityisesti hengitys- ja sydänsairaille sekä pienten lasten vanhemmille on kehitetty myös maksullinen Ilmanlaatuviesti-tekstiviestipalvelu, joka varoittaa huonosta ilmanlaadusta suoraan palvelun tilaajan puhelimeen.
 
Lisietoa:

 
 
Tietoa ilmansaasteista
 
  • Hengitysilmassa olevat typenoksidit ovat peräisin liikenteen, erityisesti raskaan liikenteen päästöistä. Eniten terveyshaittoja aiheuttaa typpidioksidi. Se supistaa korkeina pitoisuuksina keuhkoputkia ja lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla.
  • Pienhiukkasia syntyy pääasiassa liikenteen ja puunpolton päästöistä. Lisäksi sitä kulkeutuu pääkaupunkiseudulle maan rajojen ulkopuolelta. Pienhiukkasia pidetään erityisen haitallisina terveydelle, sillä ne pääsev tunkeutumaan keuhkojen ääreisosiin saakka.
  • Hengitettäv hiukkaset ovat suurimmaksi osaksi liikenteen nostattamaa katupölyä. Se voi aiheuttaa haittaa terveydelle etenkin keväisin. Karkeiden hiukkasten pitoisuuksien kohoaminen heikentää erityisesti hengityssairaiden hyvinvointia.
  • EU:n PAH-yhdisteille eli polyaromaattisille hiilivedyille asettama tavoitearvo ylittyy monilla pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. PAH-yhdisteitä syntyy epäydellisessä palamisessa. Monet PAH-yhdisteet lisääv syöpäriskiä.
  • Rikkidioksidia vapautuu ulkoilmaan pääasiassa energiantuotannosta ja laivojen päästöistä. Se ärsyttää korkeina pitoisuuksina hengitysteitä. Rikkidioksidin pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla alhaisia.

 

Lähde: Helsingin seudun ympäristöpalvelut

 

Kategoria: