Languages

Haku

 

Jäsenyhteisöt tiedottavat

Nanoterminologiaa suomeksi

Suomessa on vahvaa nanoteknologiaosaamista ja lisäksi Suomessa valmistetaan jonkin verran tavanomaisia nanomateriaaleja sekä erityistarkoituksiin muokattuja materiaaleja. Valtaosa nanoteknologia-alan yrityksista pyrkii myymään tuotteitaan kansainvälisillä markkinoilla.

Kategoria:

Ilmatieteen laitos tutkii Santiago de Chilen ilmanlaatua

Ilmatieteen laitos osallistuu kahden Santiago de Chileen perustetun uuden ilmanlaadun mittausaseman toimintaan elokuussa alkaneessa hankkeessa.

 

Kategoria:

HY: Pilvipisaroiden synnystä on saatu uusia mittaustuloksia poistamalla epäpuhtauksien vaikutus

Suomalaisten tutkijoiden kehittämällä laitteistolla on ensimmäistä kertaa päästy mittaamaan pienimpiä vasta muodostuneita ilmakehän hiukkasia tarkkaan kontrolloiduissa olosuhteissa. Kansainvälisen yhteistyöhankkeen tulokset raportoidaan Nature-julkaisussa 25.8.2011.

Kategoria:

Absoluuttista tarkkuutta hiukkasmittauksiin

Hiukkaspäästöt ovat merkittävä uhka ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Erityisesti terveyden kannalta haitallisiksi ovat osoittautuneet pienet nanometriluokan hiukkaset, joiden havainnointi perustuu lukumääriheyden mittaamiseen. Luotettavien ja vertailukelpoisten tulosten saaminen edellyttää mittausten jäljitettävyyttä, joka saadaan hiukkaslaskureiden säännöllisten kalibrointien kautta. Kalibrointien tarvetta lisää merkittävästi uudet autojen pakokaasupäästöille asetetut EURO 5 ja 6 –normit, jotka sisältäv rajoituksia hiukkasten lukumääräpitoisuudelle. Juuri pätyneessä Tekes-hankkeessa Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Mittatekniikan keskus (MIKES) ovat yhdessä kehittäneet TTY:n innovaatioon perustuvan mittanormaalin hiukkasten lukumääräpitoisuudelle.

Kategoria:

HY: Aerosolien merkitys maapallon seilytasapainoon on tarkentunut

Aerosolien viilentävä seilyvaikutus ilmastoon vähenee huomattavasti vuoteen 2030 mennessä, jos ilmansaasteiden rajoitukset ja rikkipäästöjen suodatustekniikat otetaan maailmanlaajuisesti käyttöön. Tämä lisää ilmaston lämpenemistä entisestään noin yhdellä asteella. Juuri pätyneessä akatemiaprofessori Markku Kulmalan johtamassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa tutkijat ovat pystyneet tarkentamaan ilmakehän pienhiukkasten vaikutuksen maapallon ilmakehän seilytasapainoon. Pienhiukkasten vaikutus ilmakehään on tähän asti ollut suurin ilmastonmuutokseen ja ennusteisiin liittyvä fysikaalinen epävarmuustekijä. Uudet tulokset vähentäv epävarmuutta noin 50 prosenttia.

Kategoria:

UEF: Puun pienpolton hiukkaspäästöjen terveyshaitoista uutta tietoa

Itä-Suomen yliopistossa valmistuneen tutkimuksen mukaan puun pienpolton päästöjä ja niiden terveydelle haitallisia ominaisuuksia (toksisuutta) voidaan vähentää merkittävästi käyttämällä uudenaikaisia polttolaitteita, puhtaita polttoaineita ja oikeita käyttötapoja.

Kategoria:

Väitös: "On formation, growth and concentrations of air ions"

FM Anne Hirsikko väittelee 21.6.2011 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "On formation, growth and concentrations of air ions". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Physicum, auditorio E204, Gustaf Hällströmin katu 2a.

Kategoria:

Islannin tulivuorenpurkauksen tuhkaa havainnoitu eri menetelmin

 

Islannin tulivuoren ilmaan syöksemää tuhkaa levisi tämän viikon aikana myös Suomeen. Ilmatieteen laitos on tehnyt viime päivien aikana erilaisia mittauksia, jotta tuhkapilven liikkeestä ja koostumuksesta saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa.
 

Kategoria:

Väitös: Miten kondensaatiohiukkaslaskureiden kehitys tarkentaa näkemystä ilmakehän hiukkasmuodostuksesta

FM Katrianne Lehtipalo väittelee 13.5.2011 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "How the development of condensation particle counters is reforming our view on atmospheric nucleation". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Physicum, Auditorio E204, Gustaf Hällströmin katu 2.
 

Kategoria:

Väitös: Direct detection of atmospheric particle formation using the Neutral cluster and Air Ion Spectrometer

Hanna Manninen väittelee 6.5.2011 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Direct detection of atmospheric particle formation using the Neutral cluster and Air Ion Spectrometer". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Exactum, auditorio CK112, Gustaf Hällströmin katu 2B.

Kategoria: