Languages

Haku

 

HSY selvittää pääkaupunkiseudun pientaloasukkaiden tulisijojen käyttöä

HSY:n ja Työtehoseuran asukaskyselyllä selvitetään Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan pientaloasukkaiden tulisijojen käyttöä vuonna 2013. Kysymykset koskevat muun muassa käytetyn polttopuun määrää ja laatua, tulisijan toimivuutta, polton puhtautta ja vaikutusta ilmanlaatuun.

Kyselyyn voivat vastata pääkaupunkiseudun omakotitalojen, paritalojen tai erillistalojen täysi-ikäiset asukkaat. Lisäksi kysely on postitettu satunnaisesti valituille 2500 kiinteistöille. Kyselyyn voi vastata 23.4. saakka.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 2 m3 polttopuita tai 2 suursäkillistä Metsäpirtin multaa pääkaupunkiseudulle kuljettuna. 

Linkki Puunkäyttö pääkaupunkiseudun pientaloissa -kyselyyn: www.hsy.fi/pienpoltto

 

Puun poltto on merkittävä päästölähde

Pääkaupunkiseudun yli 60 000 pientalosta noin 90 prosentissa on tulisija. Puun poltto on merkittävä päästölähde pääkaupunkiseudulla ja se heikentää ilmanlaatua alueen tiivistyvillä pientaloalueilla pakkaskaudella. Vaikka harvoissa kiinteistöissä puuta käytetään pääasiallisena lämmönlähteenä, sen käyttö lisälämmönlähteenä on yleistä.

Puun polton päästöihin vaikuttavat merkittävästi polttoaineen laatu, polttolaite ja käyttötavat. Neuvoja puun puhtaammasta polttamisesta saa nuohoojien jakamasta Opas puunpolttoon- esitteestä. Opas on luettavissa HSY:n verkkosivuilla.

Nyt toteutettavan asukaskyselyn tuloksilla päivitetään vuoden 2009 arvio käytetyn polttopuun määrästä ja laadusta, eri tulisijatyyppien yleisyydestä sekä aiempi päästöarvio. Raportti vuosina 2008–2009 toteutetun kyselyn tuloksista on luettavissa HSY:n verkkosivuilla.

Opas puunpolttoon 

Pienpolttoraportti 2008–2009 

 

Lisietoja: 

ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen, HSY, p. ,

projektipäällikkö Kari Vuorio, Työtehoseura, p. (klo 8-16), .

 

Julkaistu 04.04.2014, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY auttaa asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta.

Kategoria: