Languages


Haku

 

Uutta tietoa Intian saastepilven ominaisuuksista

llmatieteen laitos ja paikallinen TERI-instituutti ovat yhteistyössä selvittäneet Intiassa esiintyvän saastepilven ominaisuuksia ja kulkeutumista.

 

Joka talvi Pohjois-Intiaa peittää satelliittikuvissa tummana näkyvä saastepilvi, jossa pienhiukkaspitoisuudet ovat usein satakertaisia verrattuna vastaaviin pitoisuuksiin Suomessa.

Tutkimuksessa alailmakehän pienhiukkasten ominaisuuksia ja pitoisuuksia mitattiin kahdella lähekkäin sijaitsevalla, mutta varsin erilaisella mittausasemalla. Ganges-joen laaksossa lähellä Delhin suurkaupunkia sijaitsevalla mittausasemalla havaitaan usein kaikkien suurimmat hiukkaspitoisuudet. Toinen mittausasema sijaitsee noin kaksi kilometriä Ganges-joen laakson yläpuolella Himalajan vuoriston ensimmäisillä rinteillä.

Tutkimuksessa havaittiin, että tämä kahden kilometrin korkeusero vaikuttaa suuresti hiukkaspitoisuuksiin. Kun Ganges-joen laakso on talvella saastepilven sisällä, vuoristossa sijaitseva mittausasema on saastepilven yläpuolella. Kun alailmakehän sekoittuminen lisääntyy keväällä auringon lämmön vaikutuksesta, saastepilvi saavuttaa vuoriston mittausaseman. Kesällä hiukkaspitoisuudet tippuvat molemmissa paikoissa monsuunisateiden vaikutuksesta. Sateiden lakattua pitoisuudet alkavat jälleen kasvaa laaksosta alkaen.

Saastepilvellä on terveysvaikutusten lisäksi vaikutusta ilmastoon, josta erityisesti on tutkittu mahdollisia vaikutuksia monsuuniin ja siihen liittyviin kausittaisiin sateisiin. Jotta saastepilven vaikutuksia voidaan paremmin ymmärtää, tarvitaan lisää suoraa mittaustietoa hiukkasten ominaisuuksista ja niiden kulkeutumisesta.

Lisiedot:


 

Kategoria: