Languages


Haku

 

Ilmastonmuokkaustekniikat viimeinen oljenkorsi

Ihmistoiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva kasvu on saanut ilmastotutkijat pohtimaan erilaisia teknisiä häratkaisuja ilmaston viilentämiseksi. Antonin Halas

Kuva: Antonin Halas

 

Erilaisilla ilmastonmuutostekniikoilla ilmastonmuutoksen vaikutuksia voitaisiin lieventää viimeisenä oljenkortena, jos ilmastonmuutos riistäytyy täysin hallinnasta. Ilmastonmuokkauksella tarkoitetaan ympäristön suunnitelmallista muuttamista suuressa mittakaavassa. Keinotekoiseen ilmastonmuokkaukseen liittyy kuitenkin suuria riskejä, joten ilmastonmuokkaus ei tarjoa vaihtoehtoa kasvihuonepäästöjen vähentämiselle.

Yksinkertaistettuna ilmastonmuokkauksen idea perustuu maapallon seilytaseen eli seilytasapainon muuttamiseen. Eri menetelmillä joko heijastettaisiin auringon seilyä takaisin avaruuteen tai voimistettaisiin maapallon avaruuteen lähettämää lämpöseilyä.
 

Ilmatieteen laitos mallintaa eri tapoja tietokoneiden avulla

Ilmatieteen laitos tekee keinotekoiseen ilmastonmuokkaukseen liittyviä teoreettisia ilmastomallitutkimuksia Kuopiossa. Minkäänlaisia kokeita ympäristössä ei tehdä, vaan asioita tutkitaan tietokonemallinnuksen avulla.

Ilmatieteen laitos on mallintanut tapaa, miten auringon seilyä voitaisiin heijastaa pienhiukkasten avulla takaisin yläilmakehään. Pienhiukkasten suihkuttaminen avaruuteen matkisi suuria tulivuorenpurkauksia, jotka hetkellisesti viilentäv ilmastoa. Muita tapoja auringon seilyn heijastamiseksi ovat esimerkiksi pilvien heijastuskyvyn lisääminen eli ns. pilvien valkaisu tai avaruuteen sijoitettavat peilit. Myös maanpintaa voidaan muokata heijastavammaksi. Mallinnuksen avulla Ilmatieteen laitoksessa on selvitetty, että yksi lupaavimmista tekniikoista olisi pienhiukkasten sumuttaminen noin 20 kilometrin korkeuteen.
 

Ilmastonmuokkaus vain väliaikainen menetelmä

Monimutkaisen ilmastojärjestelmän peukaloiminen voi johtaa esimerkiksi sademäärien odottamattomiin ja voimakkaisiin muutoksiin joillakin alueilla. Mikäli auringon seilyn heijastamiseen perustuva ilmastonmuokkaus jouduttaisiin keskeyttämään, maapallon lämpötila nousisi nopeasti suurin piirtein samaan tasoon, jossa se olisi ilman ilmastonmuokkausta. Niinpä ilmastonmuokkausta kannattaisi tehdä vain, jotta avulla saataisiin lisäaikaa tehdä ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimia.

 

Lisietoja:


Lue lisää ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuokkauksesta

 

Lähde: Ilmatieteen laitos

 

Kategoria: