Languages

Haku

 

HSY: Kevään 2013 katupölykausi oli edellisvuotta voimakkaampi pk-seudulla

Talven aikana kaduille kertyy katupölyä, joka alkaa pölytä katujen kuivuttua. Sekä liikenne että tuuli nostavat pölyä ilmaan etenkin vilkasliikenteisten katujen ja teiden varsilla. 

Keväällä ilman hiukkaspitoisuudet voivat kohota jopa yli kymmenkertaisiksi keskimääräiseen tasoon verrattuna.
Kevään 2013 aikana pölyisiä päiviä oli saman verran kuin edellisenä keväänä mutta hiukkaspitoisuudet olivat korkeampia. Hiukkaspitoisuudet pysyiv korkeina koko maaliskuun ajan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ilmanlaadun mittausasemilla. Hiukkaspitoisuudet olivat alhaisia etäällä liikenteestä olevilla HSY:n mittausasemilla, kuten Kallion urheilukentällä tai Vartiokylässä.

Suurin osa katupölystä on niin sanottuja hengitettäviä hiukkasia. Niille on asetettu vuosikausipitoisuuden raja-arvotaso, 50 μg/m3, joka saa ylittyä vuoden aikana korkeintaan 35 päivänä, jotta varsinainen raja-arvo ei ylity. Raja-arvotason ylittäviä pölyisiä päiviä kertyi pääkaupunkiseudulla eniten Kehä III:n varrella Vantaalla ja Leppävaarassa Espoossa. Helsingin keskustassa pölyisiä päiviä oli seitsemän. Varsinainen raja-arvo ei kuitenkaan vielä ylittynyt Helsingissä, Espoossa eikä Vantaalla.

Vaikka kadut kuivuivat aikaisin, yöpakkaset estiv katujen puhdistuksen. Yhtenäinen katupölykausi pätyi 22. huhtikuuta. Tämän jälkeen hiukkasten pitoisuudet ovat laskeneet ja hiukkasten raja-arvotaso on ylittynyt enää yksittäisinä päivinä. Paikoitellen kaduilla on vielä hienojakoista ainesta, ja hiukkaspitoisuudet voivat kohota kuivalla säällä.

Ilmanlaatua heikentäv myös muut saasteet. Sekä liikenteen päästöistä peräisin oleva typpidioksidi että pienhiukkaset heikensiv ilmanlaatua erityisesti maaliskuussa, koska sää oli kylmä ja heikkotuulinen. Vilkasliikenteisillä alueilla liikenteen pakokaasut ja katupöly yhdessä heikensiv ilmanlaadun ajoittain huonoksi, paikoitellen jopa erittäin huonoksi.

HSY seuraa ilmanlaatua 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tämän hetkinen ilmanlaatutilanne selviää osoitteesta www.hsy.fi/ilmanlaatu. Tiedon huonosta ilmanlaadusta voi tilata myös suoraan puhelimeensa maksullisella Ilmanlaatuviesti-tekstiviestipalvelulla.

HSY:n verkkosivuilla ilmestyvä Ilmanlaatukatsaus kokoaa ilmalaatumittausten tulokset vuodenajoittain. Kevään ilmanlaatukatsaus kokoaa tiedot maalis–toukokuulta. Kevään ilmanlaadusta voi tilata myös uutiskirjeen omaan sähköpostiin HSY:n verkkosivuilta www.hsy.fi > Seutu- ja ympäristötieto > Ilmanlaatu > Ilmanlaatutiedotus > Ilmanlaatukatsaus.

Ilman hiukkaspitoisuudet (hengitettäv hiukkaset PM10) helmi-huhtikuussa 2013. (pdf)

Ilmanlaatukatsaus

www.hsy.fi/ilmanlaatu

 

Lähde: Helsingin seudun ympäristöpalvelut

 

 

Kategoria: