Languages

Haku

 

FMI: Puun polttaminen näkyy Helsingin ilmanlaadussa

Ilmatieteen laitoksen mukaan pienhiukkasten pitoisuuksiin Helsingissä vaikuttavat lukuisat paikalliset lähteet, kuten puunpoltto sekä muualta kaukokulkeutuneet ilmansaasteet.
 
 
Ilmatieteen laitos on tutkinut pienhiukkasten koostumusta ja lähteitä SMEAR III -asemalla Helsingin Kumpulassa. Tulokset osoittivat, että orgaanisen hiilen paikalliset lähteet Helsingin paikallisilmassa olivat puunpoltto, liikenne, biogeeniset hiukkaset sekä aika ajoin kahvinpaahtimosta syntyneet pienhiukkaspäästöt. Tämän lisäksi ison osan päästöistä muodostivat muualta, kuten Etelä-Euroopan metsäpaloista ja merialueilta, kaukokulkeutuneet hiukkaset.
Pienhiukkasista tietoa reaaliajassa
 
Orgaaninen hiili on ollut lukuisten tieteellisten tutkimusten kohteena viime aikoina. Vaikka orgaaninen hiili on yksi pienhiukkasten pääkomponenteista, sen kemiallinen koostumus, lähteet ja terveysvaikutukset tunnetaan edelleen huonosti. Ilmatieteen laitos on tutkinut pienhiukkasten orgaanisen hiilen lähteitä ja ominaisuuksia aerosolimassaspektrometrillä, joka pystyy määrittämään pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen hyvin tarkalla aikaresoluutiolla.
 
Aerosolimassaspektrometri kertoo myös hiukkasten alkuainekoostumuksen eli hiilen, typen, hapen, rikin ja vedyn määrän hiukkasissa. Selvä ero pienhiukkasten alkuainekoostumuksessa huomattiin paikallisten ja kaukokulkeumalähteiden välillä. Kaukokulkeutuneiden hiukkasten havaittiin olevan selkeästi hapettuneempia ja vesiliukoisempia kuin paikallisista lähteistä peräisin oleviin hiukkasiin verrattuna. Tämän tulkittiin osoittavan, että pienhiukkaset hapettuessaan ja ilmakehässä prosessoituessaan muuttuvat vesiliukoisemmiksi. Hiukkasten vesiliukoisuuden on todettu lisäävän hiukkasten kykyä toimia pilvipisaroiden tiivistymisytiminä ja vaikuttavan siten pilvien muodostumiseen ja ilmastoon.
Lisietoja:
 
Tutkimusprofessori Risto Hillamo, puh.,
 
Tutkija Hilkka Timonen,

 

 

Kategoria: