Languages

Haku

 

Ilmatieteen laitos on testannut menetelmiä valvoa laivojen päästörajoituksia

Ilmatieteen laitos on mukana SNOOP- ja BSR InnoShip -hankkeissa, joissa tutkitaan laivapäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun, ihmisiin ja ympäristöön.
 
Hankkeissa testataan myös menetelmiä, joilla voidaan valvoa, että laivat käyttäv rikkipitoisuudeltaan hyväksyttäviä polttoaineita. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi vuonna 2008 uudet rajat laivojen polttoaineen rikkipitoisuudelle. Asia listiin merten pilaantumisen ehkäisemistä koskevaan MARPOL 73/78 –yleissopimukseen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).
 
Uusitussa EU:n rikkidirektiivissä on tiukennuksia meripolttoaineiden sisältämään rikkimäärään. Korkein sallittu meripolttoaineiden rikkipitoisuus laskee nykyisestä 1,0 prosentista 0,1 prosenttiin Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin alueilla. Tiukennukset astuvat voimaan vuoden 2015 alusta lähtien. Rajoitusten noudattamista voidaan valvoa lentokone- ja helikopterimittauksilla
 
Ilmatieteen laitos on mitannut laivojen pakokaasupäästöjä ja samalla testannut menetelmiä, joilla direktiiviä voidaan valvoa maalta ja ilmasta käsin. Testatussa menetelmässä ilmakehästä mitatusta hiilidioksidin ja rikkidioksidin suhteesta voidaan määrittää laivan käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus.
 
Ilmatieteen laitos on määrittänyt laivojen savukaasujen suhteita tekemällä mittauksia maalta käsin laivaväylän varrella. Mittauksia on tehty myös suoraan laivan jtämästä savuvanasta lentokoneella, johon on asennettu mittauskalustoa. Tähän mennessä mittauksia on tehty pienellä yksimoottorisella Cessna-pienkoneella ja helikopterilla. Mittauskalustoa on lennetty pääasiallisesti Helsingin edustalta, mutta tutkimusta on tehty myös vilkkaasti liikennöidyllä Helsingin ja Tallinnan välisellä väylällä. Lentoja on tehty myös Rauman ja Turun edustalla.
 
Seuraava askel on lenntää raskaampaa mittauskalustoa Aalto-yliopiston kaksimoottorisella SkyVan-lentokoneella. Lentokone varustetaan monipuolisella mittauslaitteistolla, jolla tutkitaan myös laivojen pienhiukkaspäästöjä. Näin saadaan lisietoa meridieseleistä tulevien polttoperäisten hiukkasten koostumuksesta. Tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että menetelmä toimii hyvin, ja koealueilla mitatut alukset noudattivat rikkirajoituksia.
Lisiedot:
 
Tutkimuksen organisointi ja laivapäästöt:
Jukka-Pekka Jalkanen, puh. ,
Lentokonemittaukset:
Heikki Lihavainen, puh. ,

  

Lähde: Ilmatieteen laitos

Kategoria: