Languages


Haku

 

Ilmatieteen laitokselle National Geographic Societyn apuraha Himalajan jäiköiden tutkimiseen

Apurahalla perustetaan Himalajalle retkikunta, jonka tehtävänä on tutkia ilman aerosolihiukkasia ja niiden vaikutusta jäikön sulamiseen.

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Antti-Pekka Hyvärinen on saanut National Geographic Society – Global Exploration Fund Northern Europen 20 000 euron apurahan tutkimukseen Himalajan jäiköiden sulamisesta. Apurahalla järjestetään tutkimusretkikunta Pindarin jäikölle, joka sijaitsee noin 4 kilometrin korkeudessa Intian Himalajalla lähellä Nepalin rajaa. Retkikuntaan kuuluu tutkijoita Ilmatieteen laitokselta, Helsingin yliopistosta ja The Energy and Resources -instituutista (TERI, Intia). Retkikunnan tehtävänä on tutkia ilman aerosolihiukkasia ja niiden vaikutusta Pindarin jäikön sulamiseen.
 

Mustan hiilen vaikutusta lumi- ja jääpeitteen sulamiseen tutkitaan

Hyvärisen ryhmän tutkimus liittyy hypoteesiin, jonka mukaan aerosolimuodossa esiintyvä musta hiili voi sulattaa lumi- ja jääpeitteisiä alueita. Musta hiili on hiilidioksidin ohella noussut yhdeksi keskeiseksi tekijäksi tutkittaessa ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta.

Musta hiili on epäydellisen palamisen sivutuote, ja sen lähteitä ovat muun muassa dieselmoottorit, puun pienpoltto ja metsäpalot. Ilmakehään joutuessaan musta hiili lämmittää ympäröivää ilmaa absorboimalla auringon valoa. Laskeuduttuaan maan pinnalle se voi lisäksi tummentaa kirkasta lumi- ja jääpeitettä, mikä edelleen edesauttaa sulamista. Prosessia tutkitaan yleisesti etenkin arktisen lumipeitteen sulamisen yhteydessä, mutta vastaavia suoria mittauksia Himalajan jäiköiltä ei juuri ole. Ilmatieteen laitos on harjoittanut tutkimustoimintaa Intiassa vuodesta 2005 saakka, johon rahoitettu hanke nivoutuu. Etelä-Aasiassa pienhiukkaset aiheuttavat suuria ilmansaasteongelmia, ja mustan hiilen lähteitä on erityisen paljon.

Jäiköllä retkikunta suorittaa mittauksia ilmasta ja jäikkölumesta. Ilmakehämittauksiin kuuluu perusmeteorologisten mittausten lisäksi mm. aerosolihiukkasten ja mustan hiilen pitoisuuden mittaaminen ja auringon seilyn vaimenemisen mittaaminen. Jäikön pintamittauksiin kuuluu lumen ja jään fyysisten ominaisuuksien ja heijastuvuuden mittaaminen. Lisäksi jäikkölumesta otetaan näytteitä mustan hiilen pitoisuuden analysoimista varten.

National Geographic Society – Global Exploration Fund rahoittaa kenttyötä, jolla on potentiaalista mahdollisuutta uusiin löydöksiin. National Geographic tunnetaan erityisesti aikakauslehdestään ja televisiokanavastaan. Rahoitus on luonteeltaan tukevaa, ja sen tarkoitus on toimia siemenenä alkavalle tutkimukselle. Hyvärisen ryhmän tutkimuksessa National Geographic Society rahoittaa ensimmäisen, ns. pilottiretkikunnan muodostamista Pindarin jäikölle. Tutkimukseen on haettu rahoitusta myös muun muassa Suomen Akatemialta. Pilottiretkikunnan on tarkoitus lähteä matkalleen keväällä 2014.

 

Lisietoja