Languages


Haku

 

Kaupunkiseudun ilmanlaatu oli tänä talvena pääosin hyvä tai tyydyttävä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden julkaiseman ilmanlaatukatsauksen mukaan pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli joulu–helmikuussa suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Ilmanlaatu ei poikennut merkittävästi edellisen talven ilmanlaadusta.

Ilmanlaatu luokitellaan viiteen eri luokkaan, joita ovat hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Joulu–helmikuussa ilmanlaadultaan erittäin huonoja tunteja ei esiintynyt lainkaan pääkaupunkiseudulla.

HSY mittasi joulukuussa ilmanlaadultaan huonoja tunteja Espoossa Kattilalaaksossa sekä Kehä I:n varrella Malmilla. Tammikuussa ilmanlaatu heikkeni paikoitellen huonoksi Helsingissä Vallilassa ja Tapanilassa sekä Espoon Leppävaarassa sekä Vantaalla Tikkurilassa. Kehä III:n varrella Varistossa ilmanlaatu oli paikoitellen huono sekä tammikuussa että helmikuussa 2013.

Huono ilmanlaatu johtui korkeista typpidioksidi- ja hiukkaspäästöistä. Erityisesti tammi- ja helmikuussa heikkotuulisina pakkaspäivinä pakokaasupäästöt kertyiv hengitysilmaan vilkasliikenteisillä alueilla, mikä heikensi ilmanlaatua. Lisäksi vilkas liikenne nostatti kuivilta tienpinnoilta katupölyä ilmaan. Talven ilmanlaatua heikensiv myös hetkellisesti Suomen rajojen ulkopuolelta kulkeutuneet ilmansaasteet.

HSY seuraa ilmanlaatua 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tämän hetkinen ilmanlaatutilanne selviää osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu. Erityisesti hengitys- ja sydänsairaille sekä pienten lasten vanhemmille on kehitetty myös maksullinen tekstiviestipalvelu, joka varoittaa huonosta ilmanlaadusta suoraan palvelun tilaajan puhelimeen.
 

Lisietoja:
Ilmanlaatukatsaus

 

Kategoria: