Languages

Haku

 

Korkean teknologian yliopisto- ja yritysyhteistyön pelisääntöjä selkeytetään

Uudenmaan nanoteknologian osaamiskeskus on julkaissut tekniikan alan tutkijoille ohjeet yliopistojen ja yritysten yhteistoiminnan kehittämiseksi. Ohjeissa selvennetään tutkimustuloksiin liittyvien aineettomien oikeuksien omistuskysymyksiä.

Ohjeissa suositellaan, että tutkimusryhm laatisivat IPR-strategian aineettomien oikeuksien hallinnan selkeyttämiseksi. Aineettomien oikeuksien omistajuuskysymyksissä korostetaan dokumentoinnin merkitystä tutkimustyön eri vaiheissa. Lisäksi suositellaan etukeissopimista ja annetaan ohjeita salassapitokysymyksiin liittyen.

Ohjeistus syntyi tutkijoiden ja yritysedustajien haastattelujen pohjalta asiantuntijatyöryhmän käsissä.  Haastatteluihin osallistui myös useita Hiukkasfoorumin jäseniä. Työryhmä suosittelee vinkkilistaa myös yritysosapuolille. Asiantuntijoiden kokemuksen mukaan kaikissa yrityksissä immateriaalisista oikeuksista ei ole huolehdittu yhtä hyvin kuin haastatelluissa.

Samassa yhteydessä kartoitettiin klusteritoiminnan odotuksia ja laadittiin lista huomioitavista asioista klusteria kokoavalle yritysryhmälle.
 

Yliopisto-yritys-yhteistyön parhaat käytännöt (pdf)
Klusteritoiminnan kehittäminen (pdf)

Lisietoja: projektipäällikkö Martta Toivola (Culminatum Innovation Oy), puh

 

Kategoria: