Languages

Haku

 

Tekemistä vaille valmis

Miten pienhiukkaset vaikuttavat ilmastonmuutokseen? Helppo kysymys, vastaus onkin sitten paljon monimutkaisempi. Ilmastonmuutosta arvioitaessa pienhiukkaset ovat suurin yksittäinen epävarmuustekijä. Hiukkasista riippuen ne voivat joko hidastaa tai nopeuttaa ilmaston lämpenemistä. Kaikki pienhiukkaset samentavat ilmakehää sirottamalla auringon seilyä. Siroaminen vähentää maanpinnalle tulevan auringonseilyn määrää, jolloin hiukkasilla on viilentävä vaikutus. Erityisesti mustanokihiukkaset taas imev itseensä osan auringon seilystä lämmittäen, jolloin niillä on paikallisesti ilmakerroksia lämmittävä vaikutus. Lumen tai jään pinnalle laskeutuneet nokihiukkaset imev tehokkaasti auringon seilyä ja edistäv ilmaston lämpenemistä varsinkin pohjoisilla leveysasteilla. Kaiken kaikkiaan pienhiukkasten vaikutus ilmastoon on kuitenkin jäähdyttävä.

Suomessa osataan, hyödyttääkö se Suomea?

Suomalainen aerosolifysiikan ja – tekniikan tutkimus on korkeatasoisinta maailmassa.  Alan tutkijakoulu (Atmospheric Composition and Climate Change: From Molecular Processes to Global Observations and Models; ACCC) yhdistää fysiikan, kemian, meteorologian ja biologian tutkijoita ja siinä on yli sata väitöskirjaansa valmistelevaa opiskelijaa. Tutkijakoulun tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka voivat vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin niin julkisilla sektoreilla kuin yrityksissäkin.

Maailman pelastaminen on kaunis ajatus ja ilmastonmuutoksen haittojen torjunta vaatii paljon tietoa, jota tutkimus synnyttää. Siellä, missä liikkuu suuria intressejä, liikkuu kuitenkin myös raha, eiv pelk kauniit aatteet. Ilmastonmuutoksen haittavaikutusten minimointi tulee synnyttämään enenevässä määrin liiketoimintaa. Kuten aina uusilla aloilla, se tulee alkamaan erilaisten analyysityökalujen – niin laitteiden kuin ohjelmistojenkin – valmistuksella, jatkuu erilaisilla teollisilla prosesseilla, päyen lopulta kuluttajatuotteiksi. Millaisiksi - sitä emme vielä tiedä.

Suomen kannalta on oleellista, että suomalaisin resurssein tehtäv tutkimustyö hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Näemme jo, että ilmastonmuutoskysymykset ovat lisänneet suomalaisen aerosolitekniikan kysyntää ja maassamme toimii kolme pienhiukkasmittalaitteisiin erikoistunutta yritystä. Mutta tämä on vasta alku, miten huolehdimme siitä, että tutkimustuloksia voidaan entistä paremmin hyödyntää suomalaisessa yrityselämässä joko olemassa olevien tai start-up yritysten kautta?

Malleja ja tukea

Suomi on monesti aiemmin ollut vastaavassa tilanteessa, jossa tutkimme intensiivisesti, tuotamme maailmanlaajuisesti arvokasta tietoa, mutta emme oikein osaa hyödyntää sitä kaupallisesti. Ongelma on tiedostettu ja sen ratkaisemiseen on paneuduttu mm. useissa Tekesin teknologiaohjelmissa. Uskonkin, että meillä on tällä hetkellä hyviksi koettuja käytäntöjä esimerkiksi nanoteknologiassa hyviksi havaituista tutkimustulosten kaupallistamismalleista. 

Hiukkasfoorumi on pienhiukkasalan toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka missiona on tukea ja edistää hiukkasiin liittyvän kaupallisen potentiaalin hyödyntämistä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Toukokuisessa seminaarissamme pohdimme aihetta ” Hiukkaset ja ilmastonmuutos - Millaisen mahdollisuuden ilmastonmuutos antaa tutkimus- ja yritysmaailman yhteistyölle?”.  Seminaari korostaa jatkuvan tutkimus- ja yritysmaailman vuoropuhelun tarpeellisuutta. Ainoastaan sillä tavoin kykenemme riittävän ajoissa löytämään ne idut, joista voi seurata merkittävää yritystoimintaa.

Hiukkasfoorumin isäntäorganisaatio on Culminatum Innovation, joka koordinoi Nanoteknologian klusteriohjelmaa. Hiukkasfoorumin kannalta tämä on erinomaista, sillä voimme nyt soveltaa nanoklusterissa löydettyjä parhaita käytäntöjä. 

Koska ilmastonmuutoksen torjunta on suuresti riippuvainen poliittisista päöksistä, saattavat kansainvälisten poliittisten sopimusten seuraukset tuntua hyvin nopeasti liiketoimintamahdollisuuksissa vaikkapa erilaisten direktiivien kautta. Ten on tärkeää, että tutkimusorganisaatioiden ja yritysten lisäksi vuoropuheluun saadaan mukaan poliittiset päöksentekij. Tämäkin asia on keskeisessä roolissa Hiukkaset ja ilmastonmuutos –seminaarissamme.  

Toukokuisen seminaarimme paneelikeskustelua vetää Pekka Koponen Spinverse Oy:stä. Finnano-ohjelma koordinaattorina toimiminen antoi Pekalle erinomaisen näköalapaikan nanoteknologian kaupallistamiseen. Paneelikeskustelussa hän kohtaa akatemiaprofessori Markku Kulmalan, jonka takana on valtava määrä ilmastonmuutokseen ja hiukkasiin liittyvää tietoa. Odotan mielenkiinnolla tä keskustelua.

Meillä on siis kaikki avaimet käsissämme. Menestys on tekemistä vaille valmis.

 

Markku Rajala
Hiukkasfoorumin edustajiston puheenjohtaja
IPR Manager, Pegasor Oy

 
Tietoa seminaarista: Tapahtumat

Kategoria: