Languages

Haku

 

Hiukkasteko 2009 -palkinto keksijä Markku Rajalalle

Rajalalla on pitkään ollut keskeinen rooli suomalaisen hiukkasalan verkottamisessa: ennakkoluulottoman poikkitieteellinen ja -toimialallinen toiminta on lisännyt sekä akateemisen ja teollisen toimijakentän, että alan teollisuuden sisäistä vuorovaikutusta. Rajala oli aerosoli-, materiaali- ja muotoiluosaamista uudella tavalla yhdistäneen nesteliekkiruiskutusteknologian (LFS, nHALO) kehitystiimin avainhenkilöitä, ja käynnisti teknologian teollisen hyödyntämiseen liittyneen liiketoiminnan Suomessa. Hän on myötävaikuttanut ainakin kuuden patentoituun teknologiaan perustuvan aerosolialan yrityksen syntymiseen joko rohkaisemalla yrittämiseen tai yrittämällä itse. Lisäksi Rajala veti nanoteknologia -yritysten liiketoimintaa menestyksellisesti kehittäneen NanoHarju -hankkeen Länsi-Uudellamaalla.

Markku Rajala on myös yksi Hiukkasfoorumin kantavia voimia ja toiminut omasta aloitteestaan perustetun hiukkasalan yrityksille suunnatun FAST (from aerosol science to industrial applications) -alaosaston puheenjohtajana. Rajala on näin tuonut Hiukkasfoorumin piiriin sekä oman että kontaktiensa osaamista, erityisesti vahvaa näkemystä immateriaalioikeuksien merkityksestä hiukkasalan yrityksen liiketoiminnalle.

Rajala on myös omalla esimerkillään kannustanut Hiukkasfoorumia hyödyntämään yhteisönä avoimen innovaation mahdollisuuksia. Rajala työskentelee Beneq Oy:ssä, joka on erikoistunut aerosoliprosessien käyttöön teollisissa sovelluksissa. Rajala tunnistaa ja hyödyntää työssään hiukkasosaamisen innovaatioita ja on tehokkaasti kytkenyt alan suomalaista korkealuokkaista tieteellistä osaamista alan liiketoimintaan.

Vuosittain jaettava Hiukkasteko-palkinto myönnetään toimijalle, joka on soveltanut pienhiukkastutkimusta yhteiskunnallisesti tai teknis-taloudellisesti merkittävään aiheeseen tai ollut aktiivinen alan tunnetuksi tekemisessä ja merkittävän näkyvyyden luomisessa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Palkinnon ovat saaneet Tulikivi Oyj (2006), dosentti Raimo O. Salonen (2007) ja Ilmatieteen laitos (2008). Vuoden 2009 palkintoraatiin kuuluivat professori Kaarle Hämeri Helsingin Yliopistosta, Specialist Minna Väkevä Oy Halton Group Ltd:stä ja Ilmansuojeluryhmän päällikkö Tarja Koskentalo YTV:ltä.

Palkinto on muotoilija Markus Eerolan suunnittelema taidelasivaasi. Uniikkikappale on värjty käyttäen nesteliekkiruiskutusmenetelmää. Palkintovaasin punainen väri saadaan aikaan tuottamalla liekissä nanometrin kokoluokkaa olevia kultahiukkasia, jotka diffundoituvat lasin sisään ja muodostavat alkuaineelle tyypillisen värin.

Hiukkasteko 2009 -palkinto jaetaan Hiukkasfoorumin syysseminaarissa Espoon Innopoli 2:ssa 27.10.2009 klo 17. Lehdistölounas on kello 12 Rubik-neuvotteluhuoneessa. Seminaarin teemana on kansainvälistä tunnustusta saanut suomalainen hiukkasosaaminen. Seminaaria tukevat Culminatum Innovation, Euroopan Sosiaalirahasto, Nanoteknologian klusteriohjelma, UK Trade & Investment sekä Saksalais-Suomalainen kauppakamari.

 

 

Lisietoja:
- Hiukkasfoorumin pj. Juha Pohjala, Norfello Oy
- Hiukkasfoorumin projektipäällikkö Martta Toivola, Culminatum Innovation Ltd. Oy
(etunimi.sukunimi at culminatum.fi), www.nanobusiness.fi

Hiukkasfoorumi hiukkasfoorumi.fi  on alan toimijoiden riippumaton ja puolueeton verkosto. Hiukkasfoorumin tavoitteena on verkottaa tehokkaasti hiukkasista kiinnostuneet toimijat, seurata ja jakaa alan uusinta tietoa, toimia innovaatioalustana sekä tukea ja edistää pienhiukkasiin liittyvän kaupallisen potentiaalin hyödyntämistä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Suomi on pien- ja nanohiukkastutkimuksessa alan kärkimaita. Alan toimijat edustavat muun muassa hiukkas- ja ilmastotieteitä, energia-alaa, ympäristönsuojelua, sisäilman laadun hallintaa, turvallisuus- ja kuljetusaloja sekä lääketiedettä. Hiukkasfoorumin isäntäyritys Culminatum Innovation Oy Ltd , www.culminatum.fi , on alueellinen kehitysyhtiö, joka toteuttaa pääkaupunkiseudun innovaatioprosessia, kaupunkien yhteistä elinkeinopolitiikkaa sekä valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa Uudenmaan alueella.

Kategoria: