Languages

Haku

 

Järeää tukea yritysten kilpailukyvylle

Suomi elää osaamisesta ja yrittäjyydestä. Aineettoman omaisuuden osuus ja merkitys yritystoiminnassa lisääntyy jatkuvasti. Yrittämiseen, tuotekehitykseen ja osaamiseen painottuvan tulevaisuuskuvan myötä näitä tukevien järjestelmien tarve korostuu. Tällainen järjestelmä on immateriaalijärjestelmä, aineettoman omaisuuden suojaamisen ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen järjestelmä.

Liitteenä Mika Wariksen (Patentti- ja rekisterihallitus) artikkeli

Kategoria: