Languages


Haku

 

Hiukkasteko 2008 -palkinto Ilmatieteen laitokselle

Hiukkasfoorumin Hiukkasteko 2008 -palkinto myönnetään Ilmatieteen laitokselle ansioista ilmastokysymyksiin liittyvässä pienhiukkastutkimuksessa sekä alan tutkimustulosten tunnetuksi tekemisessä. Ilmatieteen laitos tunnetaan luotettavana tutkimuspartnerina ja pienhiukkastutkimuksen kansainvälisenä huippuasiantuntijana, joka toimii alalla monitieteisesti. Ilmatieteen laitos on toiminut ansiokkaasti tutkimustulosten kansantajuistajana sekä viestittänyt viimeisimpiä tutkimustuloksia julkisuuteen. Palkintoraati katsoi Ilmatieteenlaitoksen ylittävän toiminnallaan viranomaisvelvoitteensa.

Vuosittain jaettava Hiukkasteko-palkinto myönnetään toimijalle, joka on soveltanut pienhiukkastutkimusta yhteiskunnallisesti tai teknis-taloudellisesti merkittävään aiheeseen tai ollut aktiivinen alan tunnetuksi tekemisessä ja merkittävän näkyvyyden luomisessa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Palkinnon ovat Ilmatieteen laitosta ennen saaneet Tulikivi Oyj (2006) ja dosentti Raimo O. Salonen (2007). Palkintoraatiin kuuluivat professori Kaarle Hämeri Helsingin yliopistosta, ilmansuojelu-asiantuntija Tuija Stambej Hengitysliitto Helistä ja tekninen johtaja Juha Santasalo Genano Oy:stä.

Palkinto on muotoilija Markus Eerolan suunnittelema taidelasimaljakko.  Uniikkikappale on värjätty käyttäen nesteliekkiruiskutusmenetelmää. Palkintovaasin sininen väri saadaan aikaan tuottamalla liekissä nanometrin kokoluokkaa olevia kobolttihiukkasia, jotka diffuntoituvat lasin sisään ja muodostavat alkuaineelle tyypillisen värin.

Hiukkasteko 2008 –palkinto jaetaan Hiukkasfoorumin syysseminaarissa Espoon Innopolissa 31.10.2008. Seminaarin teema on ympäristön monitorointi ja se järjestetään yhteistyössä Culminatum Innovationin, Green Net Finlandin ja Tulikivi Oyj:n kanssa.

Hiukkasfoorumi on alan toimijoiden riippumaton ja puolueeton verkosto. Hiukkasfoorumin tavoitteena on verkottaa tehokkaasti hiukkasista kiinnostuneet toimijat, seurata ja jakaa alan uusinta tietoa, toimia innovaatioalustana sekä tukea ja edistää pienhiukkasiin liittyvän kaupallisen potentiaalin hyödyntämistä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Suomi on pien- ja nanohiukkastutkimuksessa alan kärkimaita. Alan toimijat edustavat muun muassa hiukkas- ja ilmastotieteitä, energia-alaa, ympäristönsuojelua, sisäilman laadun hallintaa, turvallisuus- ja kuljetusaloja sekä lääketiedettä.

Lisätietoja:
Hiukkasfoorumi, syysseminaari ja Hiukkasteko 2008 –palkinto, mm. kuva: hiukkasfoorumi.fi
Hiukkasfoorumin pj. Juha Pohjala, Norfello Oy,
Hiukkasfoorumin projektipäällikkö Martta Toivola, Culminatum  Innovation,
Nesteliekkiruiskutusmenetelmä: Jyrki Mäkelä, TTY 
Ilmatieteen laitos: http://www.fmi.fi/

Kategoria: